• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel (UMS)

De Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV (UMS) is in 1985 opgericht om zonder winstoogmerk monumenten, die in slechte staat verkeren of dreigen verloren te gaan, duurzaam te restaureren en vervolgens te verhuren. 

Niet alleen woonhuizen, maar ook andersoortige gebouwen komen in aanmerking zoals molens, watertorens, boerderijen en industriële gebouwen. Culturele of maatschappelijke functies zijn de laatste jaren steeds meer gerealiseerd in onze monumenten. De herbestemming van een leegstaand of bedreigd monument vereist vandaag de dag zeer specialistisch vakmanschap en is een kostbare zaak. Eenmaal gerestaureerde panden worden door UMS in goede staat gehouden.
Slechts in een enkel geval is een pand verkocht. 

Statutair beslaat het werkterrein zowel de stad als de rest van de provincie Utrecht. Vijfentwintig jaar heeft UMS alleen in de stad gerestaureerd en sinds 2010 is zij bezig met de herbestemming van een monumentale boerderij in Vleuten - De Meern.

Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV

Doelenstraat 40

3512 XJ Utrecht

T 030 - 231 26 92

F 030 - 231 48 92

ums@stadsherstel-utrecht.nl

© 2019 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.