• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Vereniging van Provinciale Monumentenwachten Nederland

Vereniging van Provinciale Monumentenwachten Nederland

De Vereniging van Provinciale Monumentenwachten Nederland (VPMN) is de netwerkorganisatie van provinciale ‘Monumentenwachten’, die haar leden zijn.

Het werk van Monumentenwachten bestaat uit het adviseren in brede zin over preventief onderhoud op korte en lange termijn aan beheerders (zowel eigenaren als gebruikers) van gebouwde, archeologische en landschappelijke (groene) monumenten. Ook interieurs van monumentale objecten behoren tot het werkdomein.

In elke provincie is een Monumentenwacht werkzaam, met in totaal meer dan 150 gespecialiseerde ´monumentenwachters´ en andere medewerkers. Duizenden bezitters van monumenten (van overheden tot en met particuliere eigenaren) maken jaarlijks met succes gebruik van de diensten van een Monumentenwacht om hun cultuurhistorische bezit in goede staat te houden.

De VPMN richt zich op het permanent verhogen van de kwaliteit van het werk van de Monumentenwachten. Zij versterkt de onderlinge band, zorgt voor informatie-uitwisseling en fungeert als landelijk contactpunt voor het werk van de Monumentenwachten.

De VPMN is verder de houder van het merk ‘Monumentenwacht’, geeft het zogenaamde Inspectiehandboek uit en organiseert activiteiten met en voor haar leden, zoals periodieke bijscholing.

VPMN

Sparrendaalseweg 5

5262LR Vught

Mail: info@vpmn.nl

Telefoon 0411643366

© 2019 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.