• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

ActualiteitenUitnodiging webinar Monumenten-Lening woe 8 juli 13.30 - 15.00

De Federatie Instandhouding Monumenten, het Nationaal Restauratiefonds en het ministerie van OCW hebben nauw samengewerkt bij de totstandkoming van  de Opengestelde Monumenten-Lening. Eigenaren van opengestelde monumenten die minder inkomsten hebben als gevolg van de coronacrisis kunnen vanaf 29 juni een aanvraag indienen bij het Restauratiefonds. Wilt u weten of de Opengestelde Monumenten-Lening u kan helpen om uw monument(en) en organisatie op orde te houden? En wilt u weten of en hoe u deze lening aan kunt vragen? 

Persbericht: Opengestelde Monumenten-Lening beschikbaar voor publiekstoegankelijke rijksmonumenten

Het is voor rijksmonumenteigenaren vanaf nu mogelijk om de Opengestelde Monumenten-Lening aan te vragen via het Nationaal Restauratiefonds. Deze achtergestelde lening is bedoeld voor eigenaren van publiekstoegankelijke rijksmonumenten die als gevolg van de coronamaatregelen inkomstenderving hebben en dit met de generieke COVID-19 steunmaatregelen onvoldoende kunnen dekken. De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM), brancheorganisatie voor de monumentensector, opent een collegiaal Corona Adviesloket voor vragen rondom de lening. 

Opengestelde Monumenten-Lening als aanvullende ondersteuning

De kamerbrief over de uitwerking van de aanvullende ondersteuning voor de culturele en creatieve sector is op 27 mei gepubliceerd. Voor de monumentensector komt er een Opengestelde Monumenten-Lening beschikbaar van 50 miljoen euro. 

Persbericht: Protocol openstelling Monumenten online

Vanaf 1 juni mogen monumenten naar verwachting weer bezoekers ontvangen, met inachtneming van veiligheidsmaatregelen. De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) en het Erfgoedplatform van Kunsten’92 hebben hiervoor een Protocol Monumenten opgesteld. Dit protocol is bedoeld ter bescherming en veiligheid van medewerkers, vrijwilligers, bezoekers en leveranciers bij heropenstelling van monumenten. Het vormt de basis voor het weer openstellen van monumenten. Lees hier het persbericht.

Protocol openstelling monumenten online

Vanaf 1 juni mogen monumenten naar verwachting weer bezoekers ontvangen, met inachtneming van veiligheidsmaatregelen. De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) en het Erfgoedplatform van Kunsten’92 hebben hiervoor een Protocol Monumenten opgesteld. Dit protocol is bedoeld ter bescherming en veiligheid van medewerkers, vrijwilligers, bezoekers en leveranciers bij heropenstelling van monumenten. Het vormt de basis voor het weer openstellen van monumenten.

Persbericht: Onderzoek erfgoedsector: leenfaciliteit kan veel toekomstig leed voorkomen

 Een leenfaciliteit voor de erfgoedsector is een effectieve en breed gedragen manier om noodlijdende erfgoedorganisaties te helpen het hoofd boven water te houden. Daarmee kunnen vele duizenden banen veilig gesteld worden en gaan straks ca. 50.000 vrijwilligers weer aan de slag. Dat is de belangrijkste uitkomst van een enquête onder de leden van de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM).

FIM pleit voor toevoeging monumentenzorg aan steunmaatregelen getroffen sectoren

Het bestuur van de Federatie heeft waardering voor de inzet van het Kabinet om generieke steunmaatregelen te nemen voor organisaties en ondernemers die getroffen worden door de maatregelen om de Corona-crisis in te dammen.  Het heeft ons echter onaangenaam getroffen dat bij de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS) de bsi-code 9103 Monumentenzorg ontbreekt. Juist deze regeling zou veel kunnen betekenen voor - vooral de kleinere - erfgoedorganisaties in ons land, die zoveel erfgoed in stand houden en presenteren. De FIM pleit in haar brief d.d. 30 maart er met kracht voor om de bsi-code 9103 voor Monumentenzorg alsnog op te nemen.

Online enquête financiële gevolgen coronacrisis

De FIM heeft op 18 maart een vragenlijst rondgestuurd als eerste inventarisatie van de gevolgen van de coronacrisismaatregelen voor de erfgoedsector. Toen is aangekondigd dat er op korte termijn een online enquete specifiek naar de financiële gevolgen van de coronacrisis zou worden nagezonden. Deze enquete staat nu online. 

Eerste resultaten inventarisatie gevolgen Corona-crisis

Vorige week heeft de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) een vragenlijst rondgestuurd onder alle leden om een eerste inventarisatie te kunnen maken naar de gevolgen voor de erfgoedsector. De resultaten worden gebruikt om de overheid te adviseren bij het nemen van specifieke maatregelen voor de sector die niet zijn op te vangen met de generieke steunmaatregelen voor ondernemers en zelfstandigen. De resultaten hiervan zijn inmiddels met de RCE en OCW gedeeld. 

Inventarisatie gevolgen corona-crisis voor de erfgoedsector

Ongetwijfeld heeft u al maatregelen getroffen voor uw organisatie als gevolg van de Corona-crisis. Deze crisis, en de maatregelen die daarvoor uitgevaardigd zijn, kunnen voor een aantal erfgoedorganisaties verstrekkende gevolgen hebben, zeker als de maatregelen langere tijd van kracht blijven. Het bestuur van de FIM wil daarom graag op korte termijn inventariseren welke gevolgen de Corona-crisis heeft binnen de erfgoedsector. Hiervoor hebben we een aantal inventarisatievragen opgesteld, zie verder onderstaand bericht. 

Werkconferentie over de SIM-evaluatie: vrijdag 20 maart in Zeist

Op vrijdag 20 maart a.s. organiseert het bestuur van de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) een speciale werkconferentie over de aanstaande evaluatie van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) van het rijk. De locatie van deze bijeenkomst is het Koetshuys van de Evangelische Broedergemeenschap in Zeist vanaf 12.30 uur (met lunch) tot 16.30 uur met aansluitend een borrel. 

Uitgangspunten restauratieregeling 2019/2020 bekend

Het ministerie van OCW werkt aan de vormgeving van een subsidieregeling voor rijksmonumenten.
Dat doet OCW niet alleen, maar samen met de VNG, het IPO en het NRF. Ook de FIM is hierbij betrokken. De uitgangspunten van deze regeling delen wij graag met onze leden, zodat potentiële subsidieaanvragers zich alvast kunnen voorbereiden. De regeling wordt in april of uiterlijk mei gepubliceerd. De aanvraagperiode voor de subsidie sluit op 15 september. 

Najaars-ALV op woensdag 31 oktober 2018

FIM-leden zijn op woensdag 31 oktober te gast bij Kasteel Heeze voor de Najaars-ALV. Op deze prachtige locatie in de buurt van Eindhoven zal het bestuur de leden bij praten over lopende zaken en om hun input vragen op de evaluatie van Erfgoed Telt. Ook zullen leden geinformeerd worden over de plannen rondom een 'Erfgoed Deal'. 

Terugblik Tweede Kamer-debat Erfgoed Telt

Dinsdag 11 september vond in de Tweede Kamer een debat plaats met OCW-minister Ingrid van Engelshoven over haar erfgoedbeleid in de aankomende jaren. Zoals verwacht was het hete hangijzer de omzetting van de fiscale aftrek voor onderhoud aan monumentenpanden in een subsidieregeling voor particuliere eigenaren van woonhuis-rijksmonumenten. FIM blikt terug op het debat.  

Reactie van de FIM op de beleidsbrief Erfgoed Telt

Eind juni heeft de minister van OCW haar beleidsbrief Erfgoed Telt naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin gaat de minister specifieker in op het erfgoedbeleid. Het bestuur van de FIM heeft op 6 september jl. per brief een officiele reactie gegeven op de plannen van de minister. 
 

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.