• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

ActualiteitenPersbericht: Manifest Monumenten leven: instandhouding loont

Onlangs is het FIM Manifest Monumenten leven: instandhouding loont aangeboden aan de kabinetsinformateur en de fracties in de Tweede kamer.

Algemene Ledenvergadering 19 april 2017

De Algemene Ledenvergadering vindt dit jaar plaats op Landgoed Oostbroek in Bilthoven, het hoofdkantoor van Utrechts Landschap, eveneens FIM-lid. Hieronder kunt u de agenda downloaden. 

Interview minister Bussemaker en reactie FIM-voorzitter Leo Endedijk

In het laatste nummer van het ErfgoedMagazine verscheen een interview met OCW minister Jet Bussemaker waarin zij terugblikt op haar ambtstermijn en alvast vooruit kijkt op de aankomende evaluatie van het erfgoedbeleid. FIM-voorzitter Leo Endedijk kreeg dezelfde vragen en stellingen voorgelegd en reageert hiermee op de antwoorden van de verantwoordelijk minister. Hieronder kunt u het artikel downloaden. 

Projectplan Erfgoed Telt (herijking stelsel monumentenzorg)

De afgelopen maanden hebben het ministerie van OCW en de RCE met verschillende organisaties uit het erfgoedveld - waaronder de FIM - gesproken over de procedurele inrichting van de herijking van het stelsel van de Nederlandse monumentenzorg. Het definitieve projectplan Erfgoed Telt is onlangs gepubliceerd. Hieronder kunt u het plan downloaden

Manifest voor de kabinetsformatie

Tijdens de extra ALV op dinsdag 28 februari j.l. hebben de FIM-leden het lobby-manifest voor de kabinetsformatie 2017 vastgesteld. U kunt het manifest hieronder downloaden, evenals de toelichting op dit document. 

Onderteken de petitie!

Bezuinigen op erfgoed? Een monumentale vergissing!

Persbericht: schaf de fiscale aftrek nu niet af!

Persbericht naar aanleiding van de voorgenomen afschaffing van de fiscale aftrek van onderhoudskosten op monumenten. 

Presentaties ALV 20 april

Download hier de twee presentaties die tijdens de ALV op 20 april zijn gegeven door de directeur van de Nationale Monumentenorgansiatie en de rentmeester van Middachten.

Leo Endedijk nieuwe voorzitter FIM

Per 1 januari 2016 neemt Leo Endedijk de voorzitterstaken van Fred Vos over.

Reactie FIM pré-consultatie AMvB's Omgevingswet

Hieronder vindt u de officiële reactie van de FIM op de pré-consultatie AMvB's Omgevingswet.

Najaarsvergadering FIM op 4 november in Haarlem

De Najaarsvereniging van de FIM vindt dit jaar plaats op woensdag 4 november in de nieuwe Sint Bavokathedraal te Haarlem. 

Analyse erfgoed in de provinciale coalitieakkoorden

In samenwerking met Kunsten'92 heeft de FIM de positie van erfgoed in de provinciale coalitieakkoorden geanalyseerd. In de publicatie Eigenwaarde & Meerwaarde: een analyse van de positie van cultuur & erfgoed in de provinciale coalitieakkoorden 2015-2019 worden samenvattingen en analyses per provincie gegeven. 

Nieuwe website online

De website van de FIM moest hoognodig vernieuwd worden. Niet alleen vanwege
noodzakelijke veiligheid-updates, maar ook om actiever met onze leden en hun
achterban te kunnen communiceren.

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.