• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Analyse erfgoed in de provinciale coalitieakkoorden

Analyse erfgoed in de provinciale coalitieakkoorden

In samenwerking met Kunsten'92 heeft de FIM de positie van erfgoed in de provinciale coalitieakkoorden geanalyseerd. In de publicatie Eigenwaarde & Meerwaarde: een analyse van de positie van cultuur & erfgoed in de provinciale coalitieakkoorden 2015-2019 worden samenvattingen en analyses per provincie gegeven. 

Uit de analyse blijkt dat de provincies een grotere rol zullen gaan spelen in de cultuur- en erfgoedsector. Door verdergaande decentralisatie dreigt nationale afstemming op relevante beleidsterreinen te verwateren. Uit de analyse blijkt verder dat de provinciebesturen minder willen gaan sturen, en vooral een verbindende en faciliterende rol voor zichzelf zien weggelegd. Dit bekent dat de sector nieuwe partijen moet overtuigen van het belang van cultuur en erfgoed voor de eigen provincie. Door verdere aansluiting te zoeken bij andere provinciale kerntaken, zoals het verbeteren van de leefomgeving en het vestigingsklimaat, zal de sector zijn eigen positie op de provinciale beleidsagenda’s kunnen versterken.

De publicatie is bedoeld om leden van FIM en Kunsten ’92 te helpen bij het formuleren van hun eigen beleid, zodat zij kunnen voorsorteren op toekomstige ontwikkelingen in het bestuursveld. Tevens hopen wij dat de analyses leden en overige geïnteresseerden aanzet om op provinciaal niveau de vinger aan de pols te houden en waar nodig lobby te voeren richting provinciebesturen.

De publicatie is online te bekijken.Tevens is een pdf-printversie beschikbaar.

Download hier de web pdf-versie

Download hier de printvriendelijke pdf-versie


© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.