• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Beleidsbrief Erfgoed Telt gepubliceerd

Beleidsbrief Erfgoed Telt gepubliceerd

Afgelopen vrijdag heeft de ministerraad ingestemd met de beleidsbrief Erfgoed Telt (stelselherziening) en de besteding van 325 miljoen euro in erfgoed. De Federatie is uiteraard zeer verheugd met deze extra impuls in onze sector. Veel punten uit ons vorig jaar gepresenteerde Visiedocument en Manifest hebben hun weg gevonden in het nieuwe erfgoedbeleid van de cultuurminister. 

In de periode 2018 – 2021 komt in totaal 95 miljoen euro beschikbaar voor de restauratie, herbestemming en verduurzaming van monumenten. Dit jaar al is er 34 miljoen euro beschikbaar voor de restauratie van enkele grote kerken, waaronder de Domkerk in Utrecht en de Grote Kerk in Naarden. Het kabinet heeft speciale aandacht voor de leegstand van kerken en maakt hier 13 miljoen euro voor vrij.

Daarnaast onderkent en ondersteunt de minister het belang van vrijwilligers voor onze sector met een bedrag van 2,2 miljoen. Hiermee kunnen erfgoedorganisaties lokaal vrijwilligers ondersteunen en de deskundigheid van hun vrijwilligers bevorderen.Voor de instandhouding van erfgoed is kennis en kunde nodig. Tot 2021 investeert de minister 3,8 miljoen euro in opleidingen en vakmanschap. Ook in de verduurzaming van monumenten wordt geïnvesteerd: door een bedrag van 20 miljoen euro uit te trekken voor een Erfgoed Deal dragen monumenten straks hun steentje bij aan de duurzaamheidsambities van ons land. 

In de beleidsbrief stelt de cultuurminister voor om de fiscale aftrek voor onderhoud aan particuliere rijksmonumentenpanden af te schaffen en om te zetten in een subsidieregeling. Zoals eerder verkondigd gaat de meerderheid van de FIM-leden hiermee akkoord mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.
De FPMe (opgericht door vereniging Bewoond Bewaard, de Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen en de Stichting Agrarisch Erfgoed Nederland, alledrie FIM-leden) blijven zich verzetten tegen het afschaffen van de fiscale aftrek. Verdere gesprekken met het ministerie van OCW over het vervolg zullen na de zomer gestart worden. 

Het bestuur wil in de aankomende weken graag reacties van haar leden op de brief van de minister ontvangen. Uw feedback nemen wij mee in de voorbereiding op de vervolggesprekken met OCW over de nadere uitwerking van het erfgoedbeleid. Uw reactie ontvangen we graag uiterlijk vrijdag 3 augustus via dullaart@fimnederland.nl.

Download hier de beleidsbrief Erfgoed Telt: de betekenis van erfgoed voor de samenleving.

Op 11 september zal er in de Tweede Kamer een plenair debat plaatsvinden over Erfgoed Telt. 

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.