• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Conclusies en aanbevelingen FIM expertmeetings

FIM heeft in het najaar van 2017 enkele expertmeetings georganiseerd in het kader van de herijking van het stelsel voor de monumentenzorg. Het bestuur van de FIM heeft van dit proces gebruik gemaakt om samen met een aantal vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties - en waar nodig ook met deskundigen van daarbuiten - bijeen te komen om te reflecteren op een aantal (mogelijke) knelpunten in de erfgoedzorg.

Er zijn drie expertmeetings geweest over respectievelijk leegstand/hergebruik van religieus erfgoed, groen erfgoed en verduurzaming van monumenten. Tijdens deze expertmeetings is er met name nagedacht over de vertaling van mogelijk financiële ruimte naar concreet beleid. Anders gezegd: nu er door het nieuwe kabinet geld beschikbaar komt voor nieuw erfgoedbeleid, hoe en waar gaan we dat dan besteden in de aankomende vier jaar? Tijdens de expertmeetings zijn hiervoor ideeën en voorstellen gedaan. Dit resulteerde in een beknopt advies per expertmeeting waarin de belangrijkste denkrichtingen en concrete oplossingen zijn opgetekend.

Lees hier de conclusies en adviezen van de drie expertmeetings. Deze punten heeft het FIM-bestuur de afgelopen maanden ingebracht tijdens gesprekken met het projectteam van Erfgoed Telt. 

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.