• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

FIM Jaarverslag 2017 - 2018 gepubliceerd

FIM Jaarverslag 2017 - 2018 gepubliceerd

Het jaarverslag 2017-2018 van de Federatie is vorige maand gepubliceerd en nu te downloaden.

Het FIM-jaar 2017-2018 was er één van hollen en stilstaan. Aan het begin stonden de verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer centraal. Met het Manifest Monumenten leven: instandhouding loont legde de Federatie  haar wensen op tafel bij de politieke partijen: handhaving van de bestaande budgetten voor onderhoud en restauratie en 50 miljoen euro voor nieuw beleid. In het najaar presenteerde de FIM haar visiedocument Erfgoed in transitie waarin de FIM uiteenzet hoe zij aankijkt tegen de ontwikkelingen binnen de erfgoedsector zelf en binnen de samenleving als geheel. Het afgelopen jaar bleek wederom dat de Federatie gezien wordt als één van de belangrijke gesprekspartners van het Ministerie van OC&W als dé spreekbuis van de particuliere monumentenorganisaties in ons land. In dit jaarverslag treft u een samenvatting aan van deze inspanningen. Inspanningen waarvan we vooral in het FIM-jaar 2018-2019 de resultaten zullen zien. 

Download via deze link het jaarverslag 2017-2018.

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.