• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Leo Endedijk nieuwe voorzitter FIM

Leo Endedijk nieuwe voorzitter FIM

Per 1 januari 2016 neemt Leo Endedijk de voorzitterstaken van Fred Vos over.

Tijdens de Najaarsvergadering nam uitredend voorzitter Fred Vos afscheid van de FIM. Het voorzitterschap is per 1 januari overgenomen door Leo Endedijk, in het dagelijks leven directeur van de vereniging De Hollandsche Molen.

Leo Endedijk wil de komende jaren de positie van de FIM als dé branchevereniging op het gebied van de instandhouding van monumenten versterken. Thema’s als kwaliteitszorg, subsidies en regelgeving, POM’s en vrijwilligerswerk zijn daarbij van groot belang. Maar ook de band met de leden van de FIM verdient extra aandacht, een onderwerp dat vice-voorzitter Nel Viersen de komende tijd gaat oppakken. 
De belangrijkste taak van de FIM-voorzitter is het gezamenlijke, algemene belang in beeld te houden en uit te dragen naar de rijksoverheid en andere partners in de erfgoedsector. Onder Fred Vos als voorzitter is daar een stevige basis voor gelegd en het is een uitdaging deze verder te versterken.

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.