• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Nieuwe website online

Nieuwe website online

De website van de FIM moest hoognodig vernieuwd worden. Niet alleen vanwege
noodzakelijke veiligheid-updates, maar ook om actiever met onze leden en hun
achterban te kunnen communiceren.

De nieuwe website is er op gericht om de leden beter te informeren over de lobby activiteiten van het FIM-bestuur.  Wat is er veranderd op de nieuwe website? 

AGENDA BESTUURSVERGADERING:
op deze pagina kunnen leden de agenda van de bestuursvergadering inzien.Tevens worden leden uitgenodigd om gespreksonderwerpen te agenderen. Dit kan tot een week voor de vergadering, waarna het dagelijks bestuur besluit of het onderwerp op de agenda komt. Na de vergadering wordt een kort verslag gepubliceerd met de belangrijkste gespreksonderwerpen. 

ACTUALITEIT:
onder dit blokje berichten we over actuele onderwerpen waar de FIM - direct of indirect - bij betrokken is. 

LOPENDE DOSSIERS:
een overzicht van de zienswijzen, reacties en adviezen die het FIM-bestuur op de belangrijkste lobby dossiers heeft verstuurd.


Mocht u vragen of suggesties hebben dan horen wij dat graag. Neem hiervoor contact op met Jephta Dullaart, de ambtelijk secretaris. 


 

 

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.