• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Onderteken de petitie!

Bezuinigen op erfgoed? Een monumentale vergissing!

Petitieknop.jpg

Het zal u niet ontgaan zijn dat het kabinet voornemens is om de fiscale aftrek op onderhoud aan monumentenpanden af te schaffen. Inmiddels heeft de FIM samen met erfgoedvereniging Heemschut en Kunsten '92 een lobby opgestart om Den Haag op andere gedachte te brengen. Onderdeel van deze lobby is het aanbieden van een petitie tegen de voorgenomen bezuiniging op monumentenzorg aan de Tweede Kamer op 1 november. Het wetsvoorstel wordt op 7 november in de Kamer behandeld.

Wij roepen de FIM-leden op hun achterban te vragen deze petitie te ondertekenen. U kunt daarbij uiteraard in uw eigen motivatie weergeven waarom u deze oproep ondersteunt en uw achterban vraagt om massaal deze petitie te ondersteunen. Meer dan 4.000 mensen hebben nu getekend, het zou mooi zijn als we op 1 november 10.000 steunbetuigingen kunnen aanbieden!

Petitieknop.jpg

Het zal ons tegengeluid krachtiger maken wanneer uw boodschap aansluit bij de drie belangrijkste argumenten van onze gezamenlijke lobby richting Den Haag:


1. De voorstellen van Bussemaker en Wiebes zijn in essentie een bezuiniging. Daarvoor wordt dan de vorm van afschaffing van de fiscale aftrek gekozen, maar het gaat primair om die bezuiniging.

2. Deze bezuiniging leidt tot minimaal 70 miljoen euro minder bestedingen per jaar aan ons erfgoed.


3. Deze bezuiniging is onverstandig omdat geen onderzoek is gedaan naar de gevolgen en over twee jaar een stelselherziening wordt doorgevoerd. De minister gooit kortom schoenen weg voordat ze nieuwe heeft.

Op naar de 10.000 ondertekenaars van de petitie! 

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.