• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Persbericht: Manifest Monumenten leven: instandhouding loont

Persbericht: Manifest Monumenten leven: instandhouding loont

Onlangs is het FIM Manifest Monumenten leven: instandhouding loont aangeboden aan de kabinetsinformateur en de fracties in de Tweede kamer.

Het onlangs door de leden vastgestelde Manifest is bedoeld als inbreng voor de lopende kabinetsformatie. Vorig jaar heeft minister Bussemaker voorgesteld 25 miljoen euro te bezuinigen op de monumenten door de fiscale aftrek af te schaffen. De maatregelen zijn een jaar uitgesteld, maar het voornemen te bezuinigen is nadrukkelijk niet van tafel. 

De Federatie Instandhouding Monumenten wil het erfgoed duurzaam en publieksgericht in stand houden. Daarvoor is handhaving van het huidige totale budget van restauratiesubsidies en fiscale regelingen van 160 miljoen euro noodzakelijk. Een extra budget van 50 miljoen euro is nodig om de grote, nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Download via deze link het persbericht. 

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.