• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Persbericht: Onderzoek erfgoedsector: leenfaciliteit kan veel toekomstig leed voorkomen

 Een leenfaciliteit voor de erfgoedsector is een effectieve en breed gedragen manier om noodlijdende erfgoedorganisaties te helpen het hoofd boven water te houden. Daarmee kunnen vele duizenden banen veilig gesteld worden en gaan straks ca. 50.000 vrijwilligers weer aan de slag. Dat is de belangrijkste uitkomst van een enquête onder de leden van de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM).

Martine van Lier, voorzitter FIM: “De afgelopen 25 jaar is gewerkt aan een aanzienlijke verbetering van de staat van onderhoud van monumenten en een infrastructuur van organisaties die dat concreet uitvoeren en behartigen. Het corona-beleid van de regering heeft als doel instandhouding van het huidige monumentenstelsel. Door gederfde inkomsten vallen er nu rake klappen, staan duizenden banen op de tocht en zitten naar schatting 50.000 vrijwilligers noodgedwongen thuis. Door snel een leenstelsel in te voeren kunnen organisaties aan de slag met die plannen en voorkomen we veel onnodig leed.”

Het kabinet maakte op 15 april bekend 300 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de culturele sector. 50 miljoen euro daarvan is bestemd voor de erfgoedsector, een

bonte verzameling van grote en kleine organisaties die voor een groot deel afhankelijk zijn van publieksinkomsten en verhuur. De FIM berekende op basis van 65 ingestuurde enquêtes een indicatieve schade voor de sector van 40 miljoen euro na 2 maanden, oplopend tot 85 miljoen euro na 6 maanden. 

Volgens Van Lier vervullen erfgoedorganisaties een belangrijke economische en maatschappelijke rol. “Dan denk ik aan het belang voor binnen- en buitenlandse toeristen, maar ook aan het broodnodige meel dat sinds de coronacrisis in nog grotere getale door honderden molens wordt gemalen. Het Europees Verdrag van Faro erkent erfgoed ook als middel om maatschappelijke doelen te verwezenlijken.  Bij Slot Schaesberg, een maatschappelijk erfgoedproject in Landgraaf, stonden de vrijwilligers letterlijk huilend aan de poort toen ons land op slot ging.” De sector is volgens Van Lier volop bezig met plannen voor openstelling van de monumenten in de ‘anderhalvemeter-maatschappij’. “Vakantie in eigen land zal zeer in trek zijn. Vereniging Hendrick de Keyser bijvoorbeeld, bereidt haar monumentale vakantiehuizen daarop voor.” 

Om de Nederlandse monumenten in stand en publiekstoegankelijk te kunnen houden is een groot deel van de FIM-leden gebaat bij een structuurversterkende leenfaciliteit met een lange looptijd, waaruit liquiditeitstekorten kunnen worden gedekt. Een dergelijke achtergestelde lening bevordert de verduurzaming van monumenten en de verdere professionalisering van erfgoedorganisaties. De sector wil daarnaast ook kennis en kunde delen door een adoptieplan en een transplantatieplan op te zetten. Daarmee kunnen sterkere organisaties hun collega-organisaties bijstaan in hun bedrijfsvoering of in de zorg voor hun objecten. 

EINDE PERSBERICHT 

----

Meer informatie: 

Federatie Instandhouding Monumenten 

Martine van Lier, voorzitter

0640427576

info@fimnederland.nl

Zie voor voorbeelden van erfgoedorganisaties die creatief blijven werken tijdens de coronabeperkingen:

  1. Voorbeeld van korenmolenaar in Warnsveld die op een veilige manier meel levert aan klanten:

Molen Nooit Gedacht in Warnsveld

De molenaar Dirk-Jan Abelskamp heeft wel een hele ludieke manier gevonden om op veilige manier het meel te verkopen. Onderaan op straat is ene bel. Als je belt, komt de molenaar naar buiten en roept van boven af wat de bestelling is. Hij laat dat dan vervolgens met een touw en mandje naar beneneden zakken. Het werkt als een trein, op het hek een bordje met verzoek tot afstand houden. Afstand vrijwilliger klant is 8 meter en draagt bij aan een attractieve waarde. Na een ruk aan het belletje vraagt de molenaar vanaf de stelling: “Wat mag het zijn?”

https://nl-nl.facebook.com/photo.php?fbid=3292018337492824&set=pcb.3292020897492568&type=3&theater

  1. Voorbeeld van monumentaal vakantiehuis Huis van Ravesteyn van vereniging Hendrick de Keyser: Zie bijgaand persbericht van vereniging Hendrick de Keyser
© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.