• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Persbericht: schaf de fiscale aftrek nu niet af!

Persbericht naar aanleiding van de voorgenomen afschaffing van de fiscale aftrek van onderhoudskosten op monumenten. 

PERSBERICHT                                                       

21 SEPTEMBER 2016

Federatie Instandhouding Monumenten: schaf fiscale aftrek nu niet af!

De Federatie Instandhouding Monumenten vraagt minister Bussemaker de voorgenomen afschaffing van de fiscale aftrek van onderhoudskosten terug te draaien. Particuliere eigenaren van rijksmonumenten kunnen nu nog 80% van de gemaakte onderhoudskosten van hun inkomen aftrekken. Met de afschaffing van deze aftrek bezuinigt de minister van OC&W 25 miljoen euro. De FIM vreest dat hierdoor minder onderhoud aan monumenten wordt uitgevoerd, waardoor dure restauraties op termijn weer nodig zijn. Bovendien begrijpt de federatie niet waarom vooruitlopend op een herziening van het stelsel van monumentenbehoud er nu reeds op één groep monumenteneigenaren fors wordt bezuinigd, een groep die staat voor de instandhouding van ruim 30.000 woonhuizen en andere monumenten.

De afgelopen tien jaar is het monumentenbestand in Nederland ingrijpend gerestaureerd. Er was een grote achterstand om deze beeldbepalende panden te behouden, maar deze is ingehaald. De basis van de instandhouding is nu enerzijds fiscale aftrek met speciale restauratiehypotheken voor particuliere eigenaren en subsidies voor restauratie en onderhoud anderzijds voor de andere eigenaren. Minister Bussemaker trekt volgens de FIM ten onrechte nu een belangrijk fundament onder het systeem weg. Ze schaft de fiscale aftrek af, bezuinigt 25 miljoen op deze groep eigenaren, maar kondigt tegelijkertijd een herziening van het systeem aan. De FIM vindt dit het paard achter de wagen spannen.

Vele particuliere eigenaren hebben hun keuze voor een monument mede gebaseerd op die fiscale aftrek. Naar verwachting veroorzaakt de afschaffing 80 miljoen minder aan uitgevoerd werk, terwijl de branche van restauratieaannemers net weer wat opkrabbelt. Vele eigenaren zullen afzien van onderhoud, of de werkzaamheden uitstellen tot er duidelijkheid is over het nieuwe systeem. Terwijl de ervaring leert dat minder onderhoud op termijn leidt tot hogere restauratiekosten. Om deze redenen vraagt de Federatie Instandhouding Monumenten de minister de voorgenomen maatregel in te trekken.

De Federatie Instandhouding Monumenten is de collectieve belangenbehartiger van particuliere monumentenorganisaties in Nederland. De FIM komt op voor de landelijke belangen van gebouwde, archeologische, groene en mobiele monumenten.

Noot voor de redactie;

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Leo Endedijk, voorzitter van de FIM (020-6238703/0651991550/l.endedijk@molens.nl)

 

 

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.