• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Projectplan Erfgoed Telt (herijking stelsel monumentenzorg)

Projectplan Erfgoed Telt (herijking stelsel monumentenzorg)

De afgelopen maanden hebben het ministerie van OCW en de RCE met verschillende organisaties uit het erfgoedveld - waaronder de FIM - gesproken over de procedurele inrichting van de herijking van het stelsel van de Nederlandse monumentenzorg. Het definitieve projectplan Erfgoed Telt is onlangs gepubliceerd. Hieronder kunt u het plan downloaden

Op de ALV van 19 april zal het bestuur een korte toelichting geven op de procedurele inrichting van de evaluatie van de monumentenzorg. 

Via deze link is het projectplan te downloaden. 

Op de website van de RCE vindt u meer informatie over het dossier Erfgoed Telt: 
https://cultureelerfgoed.nl/dossiers/erfgoed-telt

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.