• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Reactie FIM pré-consultatie AMvB's Omgevingswet

Hieronder vindt u de officiële reactie van de FIM op de pré-consultatie AMvB's Omgevingswet.

De FIM heeft afgelopen najaar deelgenomen aan de Pré-consultatieronde van de AMvB's van de nieuwe Omgevingswet. Samen met Bond Heemschut heeft de FIM o.a. gepleit voor een sterkere verankering en betere definiëring van het begrip "rekening houden met cultuurhistorische waarden" in het Besluit Kwaliteit Leefomgeving.

Klik hier om de reactie te lezen.

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.