• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Reactie van de FIM op de beleidsbrief Erfgoed Telt

Reactie van de FIM op de beleidsbrief Erfgoed Telt

Eind juni heeft de minister van OCW haar beleidsbrief Erfgoed Telt naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin gaat de minister specifieker in op het erfgoedbeleid. Het bestuur van de FIM heeft op 6 september jl. per brief een officiele reactie gegeven op de plannen van de minister. 

 

Voor de FIM vormen het Manifest Monumenten leven en het Visiedocument Erfgoed in transitie de basis voor hetgeen de Federatie voorstaat in het toekomstig beleid. Samengevat komt dat neer op handhaving van de huidige budgetten voor instandhouding van monumenten, extra investeren in specifieke groepen van monumenten en onderwerpen én verbreding en transitie van het erfgoedbeleid. Het doet ons deugd te zien dat veel hiervan in de voorliggende beleidsvoornemens ook daadwerkelijk gerealiseerd zal worden. De Federatie stelt daarnaast de open houding van het ministerie op prijs, waarbij daadwerkelijk geluisterd wordt naar hetgeen in de praktijk leeft. Dat is wel eens anders geweest. Toch is er ook een aantal zaken waarvoor de FIM extra aandacht vraagt of die om een nadere uitleg of uitwerking vragen van de minister.

U kunt de reactie van de FIM via deze link downloaden

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.