• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Standpunt FIM inzake fiscale aftrek

Standpunt FIM inzake fiscale aftrek

Een van de thema’s die thans actueel zijn in het kader van Erfgoed telt! is de fiscale aftrek. In 2016 heeft de FIM met succes gestreden tegen de voorgenomen bezuiniging van 25 miljoen euro die zich vertaalde in de afschaf van de fiscale regeling voor onderhoudskosten aan monumentenpanden. Met de stelselherziening op komst, is het onderwerp weer actueel geworden. 

Het bestuur van de FIM heeft op 18 april 2018 een brief gestuurd aan de minister van OCW waarin het haar standpunt ten aanzien van de fiscale aftrek uiteenzet. De volledige brief is hier te downloaden. 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit standpunt de mening is van de meerderheid van het bestuur.
Drie leden van de FIM - verenigd in de Federatie Particuliere Monumenteneigenaren (FPMe) hebben een andere opvatting over dit onderwerp, verwoord in deze brief. Naar aanleiding van de FIM-brief d.d. 18 april heeft de FPMe op 30 april nogmaals een brief gestuurd naar de minister waarmee de drie organisaties nogmaals hun standpunt benadrukken: het behoud, eventueel met enige aanpassing, van de fiscale aftrek voor particuliere monumenteneigenaren. 

Het middel van fiscale aftrek heeft onmiskenbaar grote voordelen. Belangrijkste is de zekerheid vooraf voor eigenaren én de mogelijkheid bij omvangrijke werkzaamheden deze zekerheid ook van te voren vast te leggen. In het streven naar zo laag mogelijke lastendruk en het centraal stellen van de eigenaar is de fiscale aftrek zonder meer het beste middel voor particuliere eigenaren om hun kostbare bezit goed te onderhouden. 

Aan de andere kant weegt een mogelijk lager budget voor erfgoed voor de FIM minstens zo zwaar en is ook de gelijke behandeling van eigenaren, of ze nu subsidie of fiscale aftrek aanvragen, van groot belang.

Voor de FIM is concluderend een verandering van de fiscale aftrek voor woonhuiseigenaren aanvaardbaar, onder de volgende voorwaarden: 

  • Het is ons bekend dat er zogenaamde botsproeven zijn gehouden om een nieuwe subsidieregeling te testen. Wij worden graag geïnformeerd over de bevindingen daaromtrent.
  • Een nieuwe subsidieregeling dient zo eenvoudig mogelijk te zijn. De huidige werkwijze bij de SIM – zowel bij het aanvragen als verantwoorden van werkzaamheden – dient daarbij niet de norm te zijn. Deze aanpak dient juist vereenvoudigd te worden. Wij komen graag met voorstellen voor deze vereenvoudiging, indien u bereid bent hieraan (op termijn) mee te werken.
  • Een subsidieregeling voor particuliere woonhuiseigenaren zal waarschijnlijk negatief uitpakken voor de grote eigenaren, met name van buitenplaatsen. Wij bepleiten nader onderzoek naar deze groep en desgewenst een aanvullende regeling voor deze “kanjermonumenten”.
© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.