• 01.JPG
 • 02.JPG
 • 03_1442909648.png
 • Foto restauratie pand Singel.jpg

Uitgangspunten restauratieregeling 2019/2020 bekend

Uitgangspunten restauratieregeling 2019/2020 bekend

Het ministerie van OCW werkt aan de vormgeving van een subsidieregeling voor rijksmonumenten.
Dat doet OCW niet alleen, maar samen met de VNG, het IPO en het NRF. Ook de FIM is hierbij betrokken. 
De uitgangspunten van deze regeling delen wij graag met onze leden, zodat potentiële subsidieaanvragers zich alvast kunnen voorbereiden. De regeling wordt in april of uiterlijk mei gepubliceerd. De aanvraagperiode voor de subsidie sluit op 15 september. 

De subsidieregeling is bedoeld om grote rijksmonumenten te restaureren, te verduurzamen en toegankelijker te maken.

Hoe gaat de regeling eruit zien?

Uitgangspunten

 • Er is € 65 miljoen beschikbaar voor grote monumenten.
 • Uitgangspunt is de middelen zodanig in te zetten dat ze niet concurreren met bestaande, structurele rijks- of provinciale middelen. Er is daarom gekozen voor projecten met een subsidiebehoefte die de huidige regelingen te boven gaat, namelijk minimaal € 2,5 miljoen aan subsidiabele kosten.
 • De subsidie is bestemd voor rijksmonumenten, met uitzondering van rijksmonumenten in eigendom van de rijksoverheid en rijksmonumenten van organisaties waarvan de Staat de enige aandeelhouder is. 
 • De subsidieaanvraag is gebaseerd op de Leidraad. Daarnaast vallen ook de kosten van een energiescan en procesbegeleiding bij duurzaamheidsmaatregelen onder de te subsidiëren kosten.
 • Een eigenaar moet een restauratieplan hebben.
 • Projecten die daarnaast voldoen aan het criterium ‘duurzaamheid’ krijgen een hoger subsidiepercentage. U zult moeten onderbouwen welke energiemaatregelen u treft. 
 • Projecten die voldoen aan het criterium ‘toegankelijkheid’ krijgen een hoger subsidiepercentage. U zult moeten onderbouwen wat u doet om de publiekstoegankelijkheid en de toegankelijkheid voor personen met een beperking te vergroten.

Het concept

Project>2,5 M

Subsidie

max

restauratie

30%

30%

duurzaamheid

40%

70%

toegankelijk

10%

80%

Meervoudige opdracht

10%

90%

Wat is de planning?

Regeling wordt in april of uiterlijk mei gepubliceerd. De aanvraagperiode voor de subsidie sluit op 15 september. Informatie over deze regelingen volgt op de website van de RCE. 

Investeringen in joods erfgoed en klinkend erfgoed

Ook wordt € 2,5 miljoen voor joods erfgoed en € 2,5 miljoen voor klinkend erfgoed vrijgemaakt. Voor beide doelgroepen komt een aparte subsidieregeling. Voor de besteding van de middelen voor het joodse erfgoed is OCW in gesprek met joodse organisaties. Om gebruik te maken van de regeling voor klinkend erfgoed zal een subsidiebeschikking van provincie of gemeente nodig zijn en een vergunning van de gemeente om het klinkende erfgoed te restaureren. De subsidiebeschikking van de provincie of gemeente zal vervolgens door OCW verdubbeld worden.

Leden van de FIM zullen geinformeerd worden als de regeling in definitieve vorm gepubliceerd is. 

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.