• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Verdeling extra middelen restauraties 2018

Verdeling extra middelen restauraties 2018

Tijdens de afgelopen ALV is uitvoerig gesproken over de verdeling van de extra middelen voor restauraties van monumenten in 2018. Minister Van Engelshoven heeft hiervoor 30 miljoen euro beschikbaar. FIM heeft zich actief bemoeid met het samenstellen van een restauratie-projectenlijst. 

Alleen restauratieprojecten die aan een aantal scherpe criteria voldoen (waaronder financiering) en waarvan de feitelijke uitvoering dit jaar begint, komen in aanmerking voor deze eenmalige subsidieregeling. Zoals bekend onder onze achterban, heeft de FIM zich actief bemoeid met het samenstellen van een restauratie-projectenlijst. Teneinde de onafhankelijkheid te waarborgen, heeft niet het bestuur maar Peter Bouwman, voormalig controller van het NRF, alle gemelde restauraties langs de meetlat van de criteria gelegd.


De op deze basis samengestelde FIM-lijst bestaat uit ruim 60 objecten en komt uit op ruim 22 miljoen restauratiekosten. Daarnaast hebben De Hollandsche Molen (11 molenrestauraties, omvang 2,1 miljoen euro, aangevraagd via het Molenfonds en niet per project) en Mobiele Collectie Nederland (4 projecten, 1,1 miljoen euro) verzoeken tot ondersteuning ingediend bij OCW. 

Met het IPO is overleg geweest over kanjerrestauraties in de verschillende provincies. Deze kanjers zijn in totaal begroot; het lukte het IPO niet nader te bepalen wat in 2018 uitvoeringsgereed is. Van een aanbod van de FIM hierbij ondersteuning te bieden, is uiteindelijk geen gebruik gemaakt. Hierdoor is het helaas niet gelukt tot een gezamenlijke lijst van FIM en IPO van restauraties in 2018 te komen. Het is nu aan het Ministerie van OCW om uiteindelijke een definitieve selectie te maken. Voor de FIM is de eigen lijst het vertrekpunt en wij vragen het ministerie de daarop genoemde projecten in principe (uiteraard na beoordeling van subsidiabele kosten en andere randvoorwaarden) met een subsidie te ondersteunen. Enige spoed is wel gewenst, wil er dit jaar ook daadwerkelijk met de uitvoering van de restauraties begonnen kunnen worden. We houden u op de hoogte.

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.