• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Agenda bestuursvergadering 12 oktober 2016

Hieronder kunt de agenda inzien. FIM-leden kunnen tot de maandag voorafgaand aan de vergadering agendapunten aandragen.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

1. Stand van zaken lobby bezuinigingen / afschaf monumentenaftrek

2. Lobby verkiezingen 2017

3. Tussenverslag gesprekken met FIM-leden

4. Stand van zaken Klanbordgroep Groene monumenten

5. Onderwerpen en organisatie Najaarsvergadering in Twickel 

6. Inhoudelijke bestuursvergaderingen

NB: Aansluitend overleg en lunch met Pieter Siebinga en Barend Jan Schrieken van het NRF.© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.