• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Agenda bestuursvergadering 2 maart 2016

Hieronder kunt de agenda inzien. FIM-leden kunnen tot de maandag voorafgaand aan de vergadering agendapunten aandragen.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

ERM
- verslag rondetafelgesprek 
- vervolg/bestuurslidmaatschap
- URL gebouweninspecties
- Restauratiebestek
- Wet Kwaliteitsborging

Nederland Monumentenland
- toekomst Open Monumentendag
- Monumentencongres

POM
- reactie Minister
- nieuwe POM’s (Utrechts Monumentenfonds, St. Alde Fryske Tsjerken)
- uitwisselen deskundigheid POM’s

Erfgoedbalans
- gepland overleg OCW en FIM

ALV FIM: 20 april
- opzet / onderwerpen

Jaarplanning bestuursvergaderingen
- locaties
- 'Politieke Jaaragenda' (onderwerpen in relatie tot behandeling wetgeving in TK/EK)

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.