• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Agenda bestuursvergadering 6 april

Hieronder kunt de agenda inzien. FIM-leden kunnen tot de maandag voorafgaand aan de vergadering agendapunten aandragen.


Handreiking RCE Instandhoudingsplicht
- standpuntbepaling FIM

Restauratiekwaliteit 
- brief steenhouwers aan de minister:

AWN (archeologie)
-  inbreng/samenwerking met archeologie

Terugkoppeling overleg met OCW/RCE
- oa. Erfgoedbalans en POM

ALV FIM: 20 april
- onderwerpen
- jaarverslag
- jaarrekening
- rooster van aftreden

Politieke jaarplanning (lobby)
- visie ontwikkeling: position paper 
- samenwerking andere organisaties (Kunsten ’92)

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.