• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Agenda bestuursvergadering woensdag 2 december 2015

Hieronder kunt de agenda inzien. FIM-leden kunnen tot de maandag voorafgaand aan de vergadering agendapunten aandragen. 

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

1. Terugkoppeling actiepunten nav Najaarsvergadering

- Reactie FIM op POM-Advies
- Potentiële leden FIM 
- Overleg portefeuillehouder IPO (Ard van der Tuuk)
- Afspraken Green Deal 
- Europees Erfgoedjaar 2018
- 'veegbrief' minister OCW

2. ERM model restauratiebestek en Ronde tafel gesprek ERM

3. Omgevingswet / Instandhoudingsplicht

4. Actuele zaken 
- Ontwikkelingen Open Monumentendag/Monumentencongres
- Terugkoppeling begrotingsoverleg vaste kamercommissie OCW

U kunt als FIM-lid agendapunten aandragen door deze te mailen naar de ambtelijk secretaris Jephta Dullaart. Zijn email is dullaart@fimnederland.nl

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.