• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Van het bestuur: vergadering 2 september 2015

Beknopt verslag van de onderwerpen die in de afgelopen bestuursvergadering zijn besproken. De notulen worden om reden van privacy en (politieke) gevoeligheid van bepaalde onderwerpen niet online gezet. Het verslag is bedoeld om de leden een globale indruk te geven welke zaken en kwesties er op dit moment spelen. 

FIM bestuursvergadering woensdag 2 september 2015

BRIM-evaluatie: In deze vergadering heeft het bestuur gesproken over de maatregelen die de Minister van OC&W heeft aangekondigd naar aanleiding van de BRIM-evaluatie die eind juni naar de Tweede Kamer is gestuurd. Over het algemeen is het bestuur tevreden met de voorgestelde maatregelen. In het aankomend overleg tussen RCE/Ministerie en de FIM zal de BRIM-evaluatie op de agenda staan. 
Op de najaarsvergadering zal het bestuur de leden vragen om hun reactie te geven op de voorgestelde koers.

Erfgoedwet: Op verschillende fronten is men bezig met de uitwerking van de moties die zijn ingediend tijdens het debat over de Erfgoedwet. We laten verdere acties hierop over aan de afzonderlijke FIM-leden.   

Green Deal: Naar aanleiding van het benchmarkonderzoek naar de verduurzaming van monumenten, stelt het bestuur voor om innovaties voor kleinschalige energiebesparende maatregelen te stimuleren. De FIM start een inventarisatie onder haar eigen leden waar het meest behoefte aan is. 

POM: De volgende bestuursvergadering staat in het teken van de POM en de te bepalen koers die tijdens de Najaarsvergadering aan de leden zal worden voorgelegd. 

OMD: Het bestuur blijft betrokken bij Open Monumentendag, onder meer door zitting te nemen in een adviesgroep die zich buigt over de toekomst van dit belangrijke evenement voor de monumentenwereld. 

Inventarisatie Collegeakkoorden: Uit het veld zijn positieve reacties binnegekomen over de inventaristarie van de provinciale collegeakkoorden. Het bestuur zal op de Najaarsvergadering haar leden vragen om met de eigen gedeputeerden in gesprek te gaan naar aanleiding van deze inventarisatie. 

Nieuwe website: het bestuur is verheugd met de nieuwe website. We hopen hiermee het contact met onze achterban te versterken. 


© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.