• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN)

Stichting Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN) is in 2010 opgericht om het agrarische erfgoed dat Nederland rijk is, te beschermen, te behouden en te blijven gebruiken. AEN is een overkoepelende stichting voor alle regionale organisaties die overal in Nederland en over heel Nederland zich inzetten voor behoud-door-ontwikkeling van agrarisch erfgoed. 

Agrarisch erfgoed vatten we breed op. Het gaat niet om monumenten (gemeentelijk en ‘rijks’) maar om alle boerderijen en agrarische bouwwerken die regionale kenmerken vertonen. Over het algemeen hebben we het dan over boerderijen van voor 1950. Daar hoort ook het cultuurgoed bij dat verbonden is aan de boerderij in haar brede betekenis. Dat betekent dus ook oog en oor voor verhalen over boerderijen, de geschiedenis van de agrarische streek, de agrarische samenleving zoals die op basis van de boerderijen bestond en gelukkig nog bestaat.

AEN ondersteunt de nationaal, provinciaal en regionaal opererende stichtingen en heeft ze contact met die organisaties die zich voor het behoud van agrarisch erfgoed inzetten. Ook vertegenwoordigt de AEN de regionale stichtingen op nationaal niveau waar dat zinnig en wenselijk is. 

Stichting Agrarisch Erfgoed Nederland
Vermeersweg 40
7391 JK Twello
E-mail: info@agrarischerfgoed.nl

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.