• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Alde Fryske Tsjerken

De Stichting Alde Fryske Tsjerken neemt kerkgebouwen over in dorpen waar de kerkelijke gemeenschap te klein is geworden. De Stichting heeft de afgelopen 40 jaar al 38 kerken overgenomen, en geeft deze gebouwen een nieuwe bestemming in samenwerking met de dorpsbewoners.

Instandhouding van kerkgebouwen is de eerste doelstelling van de Stichting. De tweede is het wekken van publieke belangstelling voor oude kerken in Friesland. Zeven van de 38 kerkgebouwen worden verhuurd. In twee van de zeven kerken is een museum gevestigd (Allingawier, Raerd/Dongeradeel). De Groate Kerk te Sint Jacobiparochie wordt verhuurd aan een lokale stichting, die het gebouw al dertig jaar exploiteert als cultureel centrum. De overige 31 kerken worden beheerd door de vrijwilligers van de plaatselijke commissies.

Stichting Alde Fryske Tsjerken

Emmakade 59

Postbus 137

8900 AC Leeuwarden

T 058 - 213 96 66

F 058 - 212 22 32

info@aldefrysketsjerken.nl

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.