• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Commissie Kerkelijke gebouwen van het CIO (Interkerkelijk Contact In Overheidszaken)

CIO-K behartigt de belangen van 30 kerkgenootschappen in Nederland op het gebied van de (monumentale) kerkelijke gebouwen. De commissie houdt zich bezig met monumentenbeleid en -regelgeving, maar ook met aanverwante onderwerpen zoals als belastingwetgeving (WOZ, energiebelasting), bouwbesluit en brandveiligheid en (her)bestemming van kerkgebouwen. CIO-K bepleit bij overheden de belangen van de kerkgebouwen en tracht hierin zo actief mogelijk te sturen. Aan de achterban wordt informatie verstrekt over beleid en regelgeving ten behoeve van beheer en gebruik van (monumentale) kerk(elijke) gebouwen.

De in CIO samenwerkende kerkgenootschappen hebben in totaal ca 6000 kerkgebouwen in gebruik, waarvan een aanzienlijk deel beschermd rijksmonument is. Het jaarverslag van de CIO-K is te downloaden van de website www.cioweb.nl. Op deze website is ook de volledige lijst van de 30 in CIO deelnemende kerkgenootschappen te vinden. CIO-K heeft de discussienota ‘Voorkomen is beter dan genezen’, over herbestemming van kerkgebouwen uitgegeven. Deze is aan te vragen bij het secretariaat.


secretaris mr J.Broekhuizen

p/a PLDC

Postbus 8370

3503 RJ Utrecht

tel. 030 - 880 1440 

email: cio-k@pkn.nl

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.