• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN)

De FVEN (voorheen FONV) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de behoudsorganisaties die zich inzetten voor het Nederlands varend erfgoed. FVEN coördineert en stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het Varend Erfgoed, waaronder de registratie van het Nederlands Varend Erfgoed.

Nederland Waterland is rijk aan maritiem erfgoed. Naast vele havens, sluizen en bruggen heeft Nederland een fijnmazig waterwegennet en een veelzijdige historische vloot. Uniek is het respectabele aantal historische schepen, dat nog bewaard is gebleven. De Nederlandse historische vloot is de grootste, meest diverse en best onderhouden vloot ter wereld en van groot cultuurhistorisch belang. Het merendeel van de ruim 5000 historische schepen worden in stand gehouden door particulieren.

Contact:
Seretaris FVEN
Hans Faber
secr@fven.nl

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.