• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB)

Sinds 1899 is de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB) hét platform voor wetenschappelijke en beleidsmatige kennisuitwisseling op het gebied van ruimtelijk erfgoed. KNOB treedt naar voren als de landelijke vereniging ter bevordering van de kennis van archeologie, architectuur- en bouwgeschiedenis, cultuurlandschap en monumenten.

KNOB stimuleert de wetenschappelijke bestudering van, de belangstelling en de zorg voor het culturele erfgoed, door het vergaren en verspreiden van kennis. Dit realiseert KNOB door het uitgeven van het KNOB Bulletin, een wetenschappelijk tijdschrift dat zes keer per jaar verschijnt. Ook organiseert KNOB jaarlijks studiedagen over uiteenlopende (actuele) onderwerpen in samenwerking met andere erfgoedorganisaties en universitaire instellingen. Het KNOB Bulletin staat bij universiteiten en hogescholen, na meer dan honderd jaar, nog steeds hoog in aanzien als wetenschappelijk tijdschrift. De betekenis van het tijdschrift voor het erfgoedveld kan moeilijk overschat worden. Om deze positie te behouden besteden het bestuur en de redactie van KNOB aandacht aan zaken als peer review en de wetenschappelijke ranking van het Bulletin.KNOB heeft 950 betalende leden.

Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond

Mw. M. Lamslag MA
Aanwezig: maandag, dinsdag en vrijdag
015 2781535 / 06 39250919

Julianalaan 134 (1.West.080)

2628 BL Delft

info@knob.nl

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.