• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Landelijk Hofjesberaad (LHB)

De Stichting Landelijk Hofjesberaad (LHB) is in 1997 opgericht en is gestart met 21 deelnemende hofjesbesturen. Op dit moment zijn er ruim 87 besturen aangesloten. De hofjes omvatten tezamen ongeveer 2500 woningen.

De doelstelling is het onderling contact bevorderen om het cultuurhistorisch bezit in goede staat te houden en de woonfunctie te waarborgen of, indien mogelijk, te verbeteren. Dit vindt onder meer plaats door het geven van voorlichting aan de bestuurders over ontwikkelingen op het gebied van subsidies en andere financiële mogelijkheden (zoals de BRIM-regeling en het NRF), het houden van landelijke vergaderingen en de uitgave van een krant.

Verder wordt er ruime aandacht besteed aan de problematiek van het monumentale bezit in relatie tot de ruimtelijk ordening. Voor de huismeesters van de hofjes wordt jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd en voorlichting gegeven om de woonfaciliteiten te verbeteren. Het LHB vertegenwoordigt, waar nodig, haar deelnemende hofjes op landelijke en een enkele keer op internationale manifestaties en/of congressen.

Stichting Landelijke Hofjesberaad

Vooruitgangstraat 167

2032 RK Haarlem

T 023 - 540 06 44 

F 023 - 540 24 34

E info@hofjesberaad.nl

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.