• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Natuurmonumenten

Natuur en landschappen met monumentale gebouwen zijn een onuitputtelijke bron van inspiratie en verwondering. Daar moeten we zuinig op zijn en goed voor zorgen. Daarom beschermt Natuurmonumenten 355 gebieden en waardevolle landschappen met bijzondere gebouwen. Overal in Nederland en voor iedereen. Dat doen we sinds 1905 met steun van vrienden, vrijwilligers, leden en bedrijven. Er zijn circa 1250 cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, waaronder 550 monumenten, 60 landgoederen, 35 kastelen en landhuizen en 15 forten aan ons toevertrouwd. Tijdens de Cultuur Monumenten Maand in mei en september openen we de deuren.  Kijk op www.natuurmonumenten.nl/cultuurmonumenten  

Dit cultuurhistorische erfgoed willen we zo goed mogelijk beschermen. Want net als natuur zijn ook historische gebouwen erg kwetsbaar. Ze raken in verval en verdwijnen als ze aan hun lot worden overgelaten. Natuurbeheer en erfgoedzorg gaan bij Natuurmonumenten daarom hand in hand. We beschermen natuurgebieden en buitenplaatsen en onderhouden en restaureren de gebouwen die er vaak al honderden jaren mee verbonden zijn. Geheel volgens de eeuwenoude traditie van de oorspronkelijke eigenaren

Natuurmonumenten

Noordereinde 60

Postbus 9955

1243 ZS 's-Graveland

T 035-655 99 33

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.