• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Restauratie Opleidingsprojecten Nederland

De continuïteit van vakkrachten in de restauratie van monumenten en monumentale gebouwen in Nederland is een punt van zorg en aandacht. Niets doen betekent op termijn een tekort aan vaklieden in de restauratie. Dat bleek al uit het eerste onderzoek door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in 1999. Dit onderzoek heeft geleid tot het ontwikkelen van specifieke leerlingbouwplaatsen toegesneden op de behoefte van de restauratiesector.

Om de komende jaren ons culturele erfgoed op een verantwoorde wijze voor de toekomst veilig te stellen, zijn kennis en vaardigheden nodig om op een verantwoorde wijze het onderhoud en de restauratie te kunnen uitvoeren. Restauratie Opleidingsprojecten Nederland (ROP) brengt bestaande opleidingen en het werk in de restauratie bij elkaar en richt zich in eerste instantie op metselaars en timmerlieden. Verbreding naar andere beroepsgroepen, zoals restauratieschilders, is in gang gezet. ROP verwijst ook naar andere ‘kleinere’ beroepen zoals siersmeden, leidekken, etc.

Restauratie Opleidingsprojecten Nederland

Nieuwe Gracht 3

2011 NB Haarlem

info@rop-nederland.nl

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.