• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Staatsbosbeheer

In opdracht van de rijksoverheid beheerft Staatsbosbeheer 260.000 hectare natuur. De organisatie zorgt voor duurzaam beheer van natuur die meerdere functies vervult. Dat betekent dat er niet alleen aandacht is voor natuur maar ook voor recreatie, landschap en cultuurhistorische waarden.

Staatsbosbeheer

Postbus 1300

3970 BH Driebergen

T 030 - 692 61 11

F 030 - 692 29 79

info@staatsbosbeheer.nl

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.