• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Noord-Nederland (SBKG Noord-Nederland)

De SBKG Noord-Nederland (de afkorting SBKG staat voor Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen) is op 1 januari 2016 opgericht uit de fusie van twee provinciaal opererende zusterstichtingen welke elk al meer dan drie decennia op het gebied van onderhoud en restauratie van kerken en aanverwante gebouwen actief zijn geweest. In de nieuwe setting richt de organisatie zich op onderhoud, restauratie en beheer van kerken en zal daarmee haar dienstenpakket verder ontwikkelen en uitbreiden om u nog beter van dienst te kunnen zijn.

De SBKG Noord-Nederland stelt zich primair ten doel alle kerkgemeenschappen en overige kerkeigenaren in de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en sinds het najaar 2016 ook Noord-Holland [het gebied boven het Noordzeekanaal] behulpzaam te zijn met het onderhouden, restaureren en beheren van hun gebouwen. Daarnaast biedt zij advies op het gebied van herbestemming, inpassen van  nevenfuncties, verbouw, uitbreiding etc.

SBKG Noord-Nederland

Postbus 137
8900 AC LEEUWARDEN

telefoon: 058-2123592
email:     info@sbkg-noordnederland.nl

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.