• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Stichting Menno van Coehoorn

Stichting Menno van Coehoorn is een landelijke vrijwilligersorganisatie die sinds 1932 ijvert voor het behoud van historische verdedigingswerken zoals stadspoorten en wallen, vestingen, forten, kazematten, stellingen en linies. Gelukkig telt ons land nog een aantal vrij gave vestingsteden, onder andere Naarden en Willemstad. Dankzij het werk van de stichting hebben die nog hun oorspronkelijke vorm.

Naast deze spectaculaire monumenten zijn er, over het hele land verspreid, nog vele andere oude militaire werken. Vaak hebben die een (cultuur)historische, architectonische, stedenbouwkundige of landschappelijke betekenis. Op veel oude militaire werken heeft zich - door een lange periode van isolement - een prachtige flora en fauna ontwikkeld. Ook in het buitenland zijn oude verdedigingswerken van Nederlandse herkomst te vinden. De stichting streeft eveneens naar Bescherming van dit culturele erfgoed. Dit doet zij onder andere door te ijveren voor wettelijke bescherming, en te streven naar verantwoord gebruik en beheer van de monumenten.

Stichting Menno van Coehoorn

Mariaplaats 51

3511 LM Utrecht

T 030 - 231 22 30

F 030 - 231 20 30

info@coehoorn.nl

 
© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.