• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK)

De Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) levert een maximale bijdrage aan het behoud van monumentaal gebouwd religieus erfgoed in de provincie Gelderland. Ze doet dat door activiteiten die het belang van dat behoud duidelijk maken en door het in eigendom overnemen van religieuze monumenten wanneer de oorspronkelijke eigenaren de kosten van onderhoud en restauratie niet meer kunnen opbrengen.

SOGK bezit inmiddels zeven kerken en een synagoge, alle rijksmonumenten. Ze zijn op één na allemaal gerestaureerd. En in alle gevallen is een (partiële) herbestemming gerealiseerd. De Stichting verwacht in de komende jaren een sterke groei van haar bezit. SOGK werkt in nauw overleg met de provincie en met de Stichting Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen. 

Stichting Oude Gelderse Kerken

Postbus 7005

6801 HA Arnhem

T 026 - 35 52 555

info@oudegeldersekerken.nl

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.