• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Stichting Oude Hollandse Kerken (SOHK)

De Stichting Oude Hollandse Kerken (SOHK) is opgericht in 1975 met als doel het behoud van monumentale, gezichtsbepalende kerkgebouwen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en het bevorderen van de belangstelling voor deze monumenten.De stichting verwerft, restaureert, onderhoudt en beheert deze monumentale kerkgebouwen en neemt daartoe het eigendom en het beheer van de oorspronkelijke eigenaren over. Het uitgangspunt bij de verwerving is dat de kerkelijke monumenten een bijzondere, historische, architectonische of landschappelijke waarde vertegenwoordigen.De stichting wordt gedragen door donateurs en vrijwilligers.

Het behoud van monumentale kerkgebouwen in stad of dorp is een kostbare aangelegenheid. Door het gebouw goed te onderhouden, te gebruiken en te behoeden voor verval bewaren we onze geschiedenis. Vrijwilligers zorgen er voor dat de kerkgebouwen weer een levend monument in stad of dorp worden door het openstellen van het gebouw, het organiseren van activiteiten en hand en spandiensten tijdens verhuringen. Vrijwilligers zijn voor de stichting onontbeerlijk om haar doelstelling te verwezenlijken.

 

 Stichting Oude Hollandse Kerken

 Hillegomstraat 12-14

unit 0.10

1058 LS Amsterdam

T 020 - 737 22 11
© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.