• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Stichting Twickel

Het landgoed Twickel is sinds 1953 ondergebracht bij de Stichting Twickel. De laatste eigenaresse, Baronesse van Heeckeren van Wassenaer, richtte in dat jaar de Stichting Twickel op om daarmee de toekomst van dit veelzijdige erfgoed veilig te stellen. Naast Twickel behoren ook andere landgoederen tot het bezit van de stichting. De totale oppervlakte beslaat bijna 6500 ha, waarvan circa de helft in gebruik is als landbouwgrond. Landgoed Twickel telt 200 boerderijen, woningen en andere gebouwen. Het beheer van dit omvangrijke bezit is toevertrouwd aan de rentmeester en 50 medewerkers.

De stichting heeft de opdracht Twickel als natuurreservaat en cultuurmonument in stand te houden en haar historische betekenis te bestendigen. Centraal staat de instandhouding van het natuurschoon en het landschappelijke karakter. Een gezond financieel beheer is hierbij een belangrijke voorwaarde. De stichting streeft er naar het kasteel het levende centrum van het landgoed te laten zijn.

Stichting Twickel

Twickelerlaan 7

Postbus 2

7490 AA Delden

T 074 - 376 13 09

info@twickel.nl

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.