• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Utrechts Monumentenfonds (UMF)

Het Utrechts Monumentenfonds (UMF) is een stichting met een ANBI-status, die bijdraagt aan het behoud en herstel van monumentale panden in de binnenstad van Utrecht. Dit doet het UMF door huizen te kopen, te restaureren, te onderhouden en geschikt te maken voor bewoning of bedrijvigheid. Op dit moment bezit het UMF meer dan honderd panden in de binnenstad van Utrecht. Aan die panden wordt door het fonds veel aandacht besteed. Er vindt planmatig onderhoud, renovatie en restauratie plaats.

Stichting het Utrechts Monumentenfonds

Lange Nieuwstraat 53

3512 PD Utrecht

T 030-231 17 61

E info@umf.nl

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.