• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Vakgroep Restauratie

De Vakgroep Restauratie is de landelijke branchevereniging van erkende restauratiebouwbedrijven. Alle leden zijn allen "erkend restauratie bouwbedrijf". Dat wil zeggen dat de bedrijfsorganisatie en het restauratie-vakmanschap van deze bedrijven voldoen aan strenge kwaliteitsnormen. De Vakgroep Restauratie houdt zich bezig met kwaliteitsborging van restauratiewerk, kennisoverdracht van vakmanschap en belangenbehartiging van de aangesloten restauratiebouwbedrijven.

Vakgroep Restauratie

Daam Fockemalaan 22

Postbus 2079

3800 CB Amersfoort

T 033-265 94 65

E info@vakgroeprestauratie.nl

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.