• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Vereniging De Hollandsche Molen

Vereniging De Hollandsche Molen zet zich al sinds 1923 in voor het voortbestaan, malende en draaiende houden van de wind- en watermolens van Nederland.

De vereniging wil dit doel bereiken door:

  • Molenbezitters bij te staan met technische adviezen voor effectief onderhoud en technisch en historisch verantwoorde restauratie;
  • Te waken over een goede inrichting van de molenomgeving, de zogenaamde molenbiotoop. Deze dient beschermd te worden tegen oprukkende bebouwing en beplanting;
  • De molen en het molenbehoud voortdurend onder de aandacht van de samenleving te brengen. Bijvoorbeeld met het organiseren  van de jaarlijkse Nationale Molendag, deze internetsite, etc;
  • Te bemiddelen bij overheid en particuliere organisaties voor het verkrijgen van financiële steun voor restauratie en onderhoud;
  • Het molenaarschap te stimuleren. Het Gilde van Vrijwillige molenaars verzorgt de opleiding tot vrijwillig molenaar, waarna De Hollandsche Molen het examen afneemt en de diploma’s uitreikt;
  • Publicaties te bevorderen en de documentatie over molens te waarborgen.

Er zijn al honderden molens zijn door inspanningen van de vereniging bewaard gebleven en in veel gevallen tevens weer in beweging gezet. Molens zijn het visitekaartje van ons land en verdienen de hulp en sympathie van de Nederlandse bevolking.

Vereniging De Hollandsche Molen

Zeeburgerdijk 139

1095 AA Amsterdam

T 020 - 623 87 03

F 020 - 638 33 19

E dhm@molens.nl

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.