• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland

De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland (VKB) is op 1 januari 2005 opgericht. De vereniging wil de belangen van haar leden behartigen door middel van deelname aan onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden binnen de kerk (voor medewerkers en predikanten), participatie in organen en organisaties in en buiten de kerk (zoals flankerende organisaties en de overheid) en door een rol te spelen in de beïnvloeding van ontwikkelingen binnen de kerk.

Ook treedt VKB op als kennisinstituut: ze zorgt voor deskundigheidsbevordering en het verzamelen, ontsluiten en ter beschikking stellen van informatie die voor colleges van kerkrentmeesters van belang is. Het lidmaatschap van VKB staat open voor gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Het ledenbestand van de VKB omvat ruim 95% van alle bij de Protestantse Kerk aangesloten plaatselijke gemeenten.

Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer

Nic. Maessingel 271 D

Postbus 176

3300 AD Dordrecht

T 078 - 639 36 66

F 078 - 631 59 49

info@kerkrentmeester.nl

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.