• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Lopende dossiers


Het bestuur van de FIM heeft verschillende onderwerpen aanhangig gemaakt bij de landelijke en provinciale politiek en bestuurslagen. Veelal doet het bestuur dit via brieven en notities. Die staan op deze pagina naar hoofdonderwerp bij elkaar geordend. Zo kunnen de leden gemakkelijk nagaan wat de laatste stand van zaken is op de belangrijkste lobbydossiers die het FIM bestuur onder zijn hoede heeft.


Persbericht: Protocol openstelling monumenten online

Vanaf 1 juni mogen monumenten naar verwachting weer bezoekers ontvangen, met inachtneming van veiligheidsmaatregelen. De Federatie Instandhouding Monumenten...

Nationaal Energieakkoord en monumenten

In het Nationaal Energieakkoord is afgesproken dat alle woningen in Nederland een energielabel krijgen. Vanwege de bijzondere eisen die de monumentenwet...

Dossier Restauratiekwaliteit in de monumentenzorg (ERM / POM)

De bij de FIM aangesloten organisaties weten als geen ander hoe belangrijk het is dat bij de instandhouding van monumenten zorgvuldig met historische onderdelen...

Dossier rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (BRIM)

Met de instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten komt de overheid eigenaren van een rijksmonument tegemoet in de onderhoudskosten. Vanaf 2011 pleit...

Dossier Erfgoedwet

Op 1 januari 2016 gaat de nieuwe Erfgoedwet van kracht. Sinds de oprichting heeft de FIM een actieve lobby gevoerd voor nieuwe en adequate wetgeving voor...

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.