• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Dossier Erfgoedwet

Op 1 januari 2016 gaat de nieuwe Erfgoedwet van kracht. Sinds de oprichting heeft de FIM een actieve lobby gevoerd voor nieuwe en adequate wetgeving voor de bescherming en behoud van ons cultureel erfgoed.

Tweede_kamer.jpg

Antwoord minister op ingediende amendementen Erfgoedwet (juni 2015)
Verslag plenaire behandeling Erfgoedwet Tweede Kamer (juni 2015)
Schriftelijke inbreng FIM wetsvoorstel Erfgoedwet (februari 2015
Folder Heemschut verbetering Erfgoedwet (februari 2015)
Advies FIM concept Erfgoedwet (juli 2014)

Concept wettekst Erfgoedwet
Memorie van Toelichting concept Erfgoedwet 

 

Aanvullende informatie

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.