• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Dossier Restauratiekwaliteit in de monumentenzorg (ERM / POM)

De bij de FIM aangesloten organisaties weten als geen ander hoe belangrijk het is dat bij de instandhouding van monumenten zorgvuldig met historische onderdelen wordt omgesprongen. Vanuit die invalshoek is de FIM intensief betrokken bij het opstellen van regelgeving en sectorale afspraken die een uniforme en hoge restauratiekwaliteit ten doel hebben. 

Screen_Shot_2015-08-26_at_16.41.06.png

Advies Raad van Cultuur over de POM-aanwijzingsprocedure (oktober 2015)
Brief POM-organisaties aan Minister OC&W over de POM-status (september 2015)
Antwoord Minister OC&W brief FIM over onduidelijkheid procedure toewijzing POM (maart 2014)
Brief FIM aan Minister OC&W over onduidelijkheid procedure toewijzing POM (december 2013)
Antwoord Minister OC&W Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) en POM status (juli 2013)
Brief FIM aan ERM tegen verplichte certifering in restauratiesector (mei 2013)
Brief FIM aan bijzondere commissie POM over toetsbaarheid criteria POM procedure (mei 2013)
Brief RCE over rol FIM in Stichting ERM (mei 2011)
Brief FIM aan Staatssecretaris OC&W over adviesrol FIM bij certificering restauratiekwalitei(maart 2011)
Brief ERM mogelijke participatie FIM in ERM certificering (december 2011)


© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.