• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Nationaal Energieakkoord en monumenten

In het Nationaal Energieakkoord is afgesproken dat alle woningen in Nederland een energielabel krijgen. Vanwege de bijzondere eisen die de monumentenwet stelt is het vaak onmogelijk om bouwtechnische ingrepen uit te voeren om deze rijksmonumten duurzamer te maken. De FIM pleit dan ook dat voor een uitzonderingspositie voor de circa 35.000 rijksmonumentale woningen in ons land en zoekt mee naar alternatieven waarmee monumenteneigenaren kunnen bijdragen aan de algemene duurzaamheidsdoelstellingen. Eind 2014  is besloten dat het voor rijks-, provinciale- en gemeentelijke monumenten niet verplicht is om een energielabel aan te schaffen.

Benchmarkonderzoek duurzaamheid rijksmonumentale woonhuizen (juni 2015)

Uitleg Green Deal Monumentensector (augustus 2014)

Brief FIM aan de SER over uitzonderingspositie rijksmonumenten (juni 2013)


Meer informatie over het energielabel

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.