• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Nieuwsbrief / Privacybeleid

Afhankelijk van de actualiteit en lopende dossiers verstuurt het bestuur van de FIM een digitale nieuwsbrief naar haar leden. Bekijk hieronder de nieuwsbrieven van het afgelopen jaar: 

NIEUWSBRIEVEN:

Nieuwsbrief juli 2018

Extra Nieuwsbrief: beleidsbrief Erfgoed Telt

Extra Nieuwsbrief: toekenning restauratiesubsidies 2018

Nieuwsbrief mei 2018

Nieuwsbrief januari 2018

Nieuwsbrief juni 2017

Nieuwsbericht november 2016: uitstel afschaffing fiscale aftrek

Extra nieuwsbrief oktober 2016

Nieuwsbrief 22 : januari 2016

Nieuwsbrief 21 : september 2015

JAARVERSLAGEN

Jaarverslag 2017-2018


PRIVACYBELEID:

De FIM beheert een aantal (zakelijke) persoonsgegevens van medewerkers van organisaties die deelnemen aan de Federatie. Deze gegevens worden alleen gebruikt om onze leden te informeren over de activiteiten van de FIM of over onderwerpen die direct gerelateerd zijn aan de doelstellingen van de Federatie, bijvoorbeeld nieuwe wet- en regelgeving van de overheid op het gebied van cultureel erfgoed of voor kennisuitwisseling tussen de leden onderling. Dit gebeurt meestal via email, nieuwsbrief en social media, maar soms ook door toezending van gedrukte documenten. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. De Federatie bewaart deze (zakelijke) persoongegevens vertrouwelijk en slaat deze veilig op. Voor de verwerking van de (zakelijke) persoonsgegevens maakt de Federatie gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij afspraken gemaakt over inzage c.q. gebruik van uw (zakelijke) persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst.  

Afmelding voor onze digitale nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.
Ook heeft u recht op informatie welke gegevens wij van u hebben opgeslagen. De Federatie verwerkt en bewaart uw (zakelijke) persoonsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschap van de organisatie of tot de contactpersoon niet meer werkzaam is bij de desbetreffende organisatie. Ook hanteren wij de wettelijke bewaartermijn volgens de Belastingwetgeving.

Als u vragen heeft met betrekking tot het privacybeleid van de FIM kunt u emailen naar dullaart@fimnederland.nl.

Inschrijven

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.